vpn_key
menu

 

 

Kielce są jedynym miastem w naszym kraju, w którym publikowany jest aktualny zestaw danych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej z wykorzystaniem najnowocześniejszego rozwiązania – Kielce 4D. Dostępna aplikacja, opracowana w oparciu o dane lotnicze (z kwietnia br.), jest zamieszczona na specjalnej stronie internetowej 4d.kielce.eu , a także na platformie Idea Kielce. Aplikacja ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, urzędników, przedsiębiorców, inwestorów czy innych osób, które poszukują specjalistycznych danych.

 

Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu będzie można m.in. dokonywać pomiarów w poziomie i pionie, mierzyć powierzchnie, porównywać istniejące i dostępne ortofotomapy czy wreszcie mierzyć potencjał solarny dachów na wszystkich budynkach w naszym mieście, ich kubaturę oraz analizować zacienianie, nasłonecznianie budynków i ich wzajemne relacje dla każdego dnia w roku.  

 

Informacja przestrzenna, która uzbrojona jest w trzeci wymiar, pozwoli oglądać, analizować dowolny fragment miasta z wielu stron i perspektyw. Poza tym dzięki powtarzaniu zakresu pomiarów w oparciu o specjalistyczne zdjęcia lotnicze odnawiany jest co kilka lat zasób mapowy, przez co możliwa jest analiza zachodzących zmian, monitorowanie kierunków rozwoju przestrzennego czy aktywnego wpływu na wygląd Kielc i zrównoważoną politykę zagospodarowania terenu.   

 

Koszt projektu zamknął się kwotą 330 tysięcy złotych brutto.

Źródło: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,20960,kielce-w-technologii-4-d.html