vpn_key
menu

Polityka senioralna KOF gotowa pod obrady Komitetu Sterującego ZIT

Data publikacji: 2019-11-27

 

 

W dniu 20 listopada br. przedstawiciele firmy EU- Consult sp. z o.o. podczas spotkania z zespołem ds. opracowania polityki senioralnej i grupą tematyczną ds. polityki senioralnej przedstawili projekt Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030 uwzględniający uwagi wynikające konsultacji społecznych. Po uwzględnieniu wyników konsultacji, Zespół do spraw opracowania Polityki senioralnej KOF wraz z grupą tematyczną ds. polityki senioralnej, podjął decyzję o przedstawieniu pod obrady Komitetowi Sterującemu KOF „Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030” wraz z załącznikami (m.in. Diagnozą sytuacji i określeniem potrzeb osób starszych (60+) w KOF).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dokumentu pn. "Projekt Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego"