vpn_key
menu

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonaknego

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonaknego

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Posiedzeniu przewodniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pani Bożena Szczypiór.

Na posiedzeniu została podjęta Uchwała Komitetu Sterującego Nr 1/2022 w sprawie zaopiniowania dokumentu pn. „VI Raport z realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, za rok 2021”.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Pan Jacek Sułek oraz Pan Tomasz Janusz.

Tematem przewodnim posiedzenia były propozycje podziału alokacji środków przyznanych Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu w Programie Regionalnym na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.