vpn_key
menu

Posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data publikacji: 2021-01-29

W dniu 27 stycznia 2021r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Posiedzeniu przewodniczyła Zastępca Prezydenta Miasta Kielce Pani Bożena Szczypiór.

Na posiedzeniu została podjęta uchwała Komitetu Sterującego nr I/2021 w sprawie przyjęcia Listy rezerwowej projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT  w trybie pozakonkursowym,  stanowiącej Załącznik Nr 1 do „Strategii Zintegrowanych  Inwestycji Terytorialnych  Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 – aktualizacja”.

Na spotakniu, które było przeprowadzone w trybie online, omówiono tryb oraz ścieżkę redystrybucji dodatkowych środków finasnowych narosłych ze względu na korzystny kurs waluty EURO. Podkreślenia wymaga fakt, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu.