vpn_key
menu

Spotkania i warsztaty w ramach opracowania polityki senioralnej KOF

Data publikacji: 2019-10-07

 

 

W dniu 4 października br. odbyło się kolejne spotkanie grupy tematycznej ds. polityki senioralnej i zespołu ds. opracowania Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030.

Przedmiotem spotkania była dyskusja nad diagnozą sytuacji i potrzebami osób starszych  (60+) w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, opracowywanym  dla partnerstwa pn. Kielecki Obszar Funkcjonalny w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 8 października br. odbędą się warsztaty, których celem będzie wypracowanie założeń polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030. W warsztatach udział wezmą seniorzy z gmin KOF, przedstawiciele samorządów gmin KOF, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  organizacji pozarządowych i uczelni wyższych,

Polityka senioralna realizowana jest w ramach dotacji na projekt: „Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT KOF”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.