vpn_key
menu

Spotkanie robocze partnerów Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data publikacji: 2021-12-15

Spotkanie robocze partnerów Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 8 grudnia 2021r. odbyło się spotkanie robocze partnerów Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu oprócz włodarzy gmin KOF-u  wzięli udział  Koordynatorzy gminni  KOF-u ,  przedstawiciel  Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz przedstawiciele Biura KOF.

Tematem wiodącym spotkania było omówienie możliwych do realizacji projektów KOF-u  z uwzględnieniem zapisów projektu Programu regionalnego na lata 2021-2027 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

Dyskusja uczestników spotkania skupiła się  przede wszystkim na potrzebach  gmin KOF w kontekście bardzo niskiej alokacji dedykowanej sześciu ZIT-om regionu świętokrzyskiego.

Podjęte wnioski na spotkaniu dotyczyły pilnej potrzeby szczegółowego opracowania fiszek projektowych dla dwóch projektów tj.:

  1.  Ośrodki kultury regionalnej na terenie KOF  wraz z infrastrukturą turystyczną,   w tym szlakami turystycznymi;
  2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na terenie KOF wraz  z infrastrukturą turystyczną,  w tym szlakami turystycznymi.

Uzgodniono również potrzebę  pilnej interwencji  u Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zwiększenia  alokacji dla ZIT-ów w programie regionalnym.