vpn_key
menu

Spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonlanego 2030+

Data publikacji: 2023-06-01

Spotkanie warsztatowe z wykonawcą Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonlanego 2030+

Dnia 22 maja 2023 r. w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego CKZ w Kielcach przy ul. Łódzkiej 200 odbyło się spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. – wykonawcą „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+”, Koordynatorami gminnymi KOF oraz członkami Rady KOF w ramach opracowywanego projektu Strategii KOF, mające na celu omówienie listy projektów Gmin KOF przygotowanych do realizacji w obecnej perspektywie finansowej w ramach instrumentu ZIT pod kątem ich wzajemnego zintegrowania.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy VIA VISTULA Spółka z o. o. - wykonawca dokumentacji SUMP KOF, z którym omówione zostały poszczególne dokumenty i uzgodniono stopień ich spójności z przygotowywanym projektem Strategii KOF.