vpn_key
menu

Trwają prace nad diagnozą społeczno-gospodarczo-przestrzenną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data publikacji: 2022-03-10

Trwają prace nad diagnozą społeczno-gospodarczo-przestrzenną Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniach 2-4 marca 2022 r. odbyły się Warsztaty w ramach opracowania dokumentu diagnostycznego „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”. Dokument powstaje na zlecenie miasta Kielce i będzie elementem wyjściowym do stworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+.

https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/trwaja-prace-nad-diagnoza-spoleczno-gospodarczo-przestrzenna-kieleckiego-obszaru-funkcjonalnego.html