vpn_key
menu

Trzecie spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony środowiska

Data publikacji: 2019-09-13

 

 

W dniu 13  wrześnie  br. odbyło się trzecie  spotkanie Grupy tematycznej ds. Ochrony Środowiska w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym.

Tematyka spotkania:

  1. Program „Mój Prąd”, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – omówienie założeń.
  2. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
  3. Program „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, w ramach  Funduszy Norweskich  - przedstawienie Koncepcji Programu. 
  4. Możliwość realizowania projektu partnerskiego przez Gminy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego –   Dyskusja.
  5. Potrzeby gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Dyskusja dotycząca obszarów środowiskowych  wymagających szczególnego  traktowania.