vpn_key
menu

Udział Gminy Piekoszów w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Transportu (ETZT).

Data publikacji: 2021-10-05

Gmina Piekoszów jako partner Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF) włączyła się w tegoroczną kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Przewodnim tematem kampanii był motyw zatytułowany „Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności”.

Działania związane z kampanią ETZT na terenie gminy Piekoszów zostały zorganizowane i przeprowadzone w Przedszkolu Samorządowym przy Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie. W okresie od 16 do 22 września bieżącego roku dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych uczestniczyły w różnych inicjatywach promujących bezpieczny i ekologiczny sposób przemieszczania się.  W ramach tych działań przedszkolaki wzięły udział w spotkaniu z Panią policjantką, która uczyła ich prawidłowego poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię. W tym celu zorganizowano wyjścia dzieci, poubieranych  w kamizelki odblaskowe, na najbliższe skrzyżowanie. Poza tym mali uczestnicy warsztatów wykonali plakaty zatytułowane „Dzień bez samochodu”, śpiewali piosenki tematycznie związane z transportem oraz wzięli udział w plastycznym konkursie na najpiękniejszy rower. Dodatkową atrakcją dla maluchów w tym czasie była jazda na rowerze  na specjalnie przygotowanym torze, zlokalizowanym na przyszkolnym placu. W ostatnim dniu ETZT piekoszowskie przedszkolaki spotkały się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Piekoszowa, którzy oprócz pogadanek dotyczących bezpieczeństwa na drodze, zademonstrowali działanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego, co spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem maluchów.

Wydarzenia, które miały miejsce w okresie od 16 do 22 września w Przedszkolu Samorządowym w Piekoszowie były dla dzieci nie tylko wspaniałą atrakcją i zabawą, ale przede wszystkim dobrą lekcją na temat zrównoważonego transportu, od którego w bardzo dużym stopniu zależy jakość naszego zdrowia i życia oraz stan środowiska naturalnego.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że musimy się zaangażować w działania prowadzące do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych. To właśnie przez tego rodzaju inicjatywy, jak Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, możemy przyczynić się do kształtowania prozdrowotnych i proekologicznych zachowań mieszkańców naszej planety.