vpn_key
menu

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”

Warsztaty z włodarzami Gmin KOF w ramach prac nad dokumentem „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym” zleconym przez Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 30 marca 2022 r. w Hotelu Kongresowym w Kielcach odbyły się czwarte warsztaty diagnostyczne służące opracowaniu Diagnozy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W pracach warsztatowych udział wzięli włodarze Gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Podczas prac uczestnicy dyskutowali nad dotychczasowymi wynikami warsztatów tj. słabymi i mocnymi stronami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a także szansami i zagrożeniami dla obszaru KOF w perspektywie 2030+. Ponadto Wójtowie i Burmistrzowie Gmin KOF wraz z Prezydentem Miasta Kielce panem Bogdanem Wentą  dyskutowali o kierunkach rozwoju i współpracy w ramach KOF oraz czynnikach mogących mieć wpływ na to współdziałanie.

Opracowanie dokumentu diagnostycznego jest pierwszym poważnym krokiem do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+ niezbędnego w celu pozyskania funduszy  w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

Wykonawcą dokumentu „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym” jest konsorcjum firm Utila sp. z o.o. oraz EU-Consult sp. z o.o.