vpn_key
menu

Zmiana terminów ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Zostają przesunięte terminy naborów projektów zaplanowane w maju 2020 roku tj. konkursy współfinansowane ze środków EFS dla Poddziałania 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1 i 8.3.6.

więcej informacji pod linkiem :

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/3884-zmiana-terminow-oglaszania-konkursow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2014-2020