vpn_key
menu

CK Technik uroczyście otwarte

Data publikacji: 2020-09-09

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego, jedna z najważniejszych inwestycji edukacyjnych w Kielcach i regionie świętokrzyskim, zostało uroczyście otwarte w dniu 24.08.2020r. Baza techno-dydaktyczna obiektu przy ul. Łódzkiej, o powierzchni prawie 8000 m2, umożliwi naukę zawodu oraz prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla wielu zawodów, pozwoli na kształcenie w jednym miejscu specjalistów w wielu dziedzinach.

Centrum stawia przede wszystkim na poprawę atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, poprzez dostęp do nowoczesnej placówki wyposażonej w najnowsze pomoce techno - dydaktyczne zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy, poprawę sytuacji na świętokrzyskim rynku pracy w zakresie dostępności wykwalifikowanych kadr w zawodach deficytowych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół inteligentnych specjalizacji regionalnych. Głównym celem tej kluczowej inwestycji oświatowej  jest zwiększenie dostępności do kształcenia zawodowego oraz rozwój potencjału edukacyjnego Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie nowoczesnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego i edukacji ustawicznej.

- To jest najlepszy ośrodek kompetencji i kwalifikacji dla branży automotive, branży obróbki metalu. Tutaj wykształcą się nowoczesne kadry dla nowoczesnej gospodarki  - podkreślał podczas otwarcia Dominik Kraska dyrektor CK Technik  

Do dyspozycji uczniów i słuchaczy przeznaczonych zostało 30 pracowni do praktycznej nauki zawodu m.in.  pracownie samochodowe, spawalnicze, mechaniczne, mechatroniczne, komputerowe, elektryczne i elektroniczne. Kierunki kształcenia, w jakich będzie można nabyć nowe kwalifikacje to m.in. mechatronik, automatyk, operator obrabiarek skrawających, w tym CNC, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, elektryk, elektronik, blacharz, tokarz, frezer, ślusarz, spawacz.

- Wiele branż nabiera dzisiaj innego wymiaru. Pewne zawody nabierają całkowicie innego znaczenia. Tu będzie to dotyczyło obróbki metali, mechatroniki, robotyki, informatyki, mechaniki samochodowej. To również platforma współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi - mówi Bogdan Wenta Prezydent Kielc.

źródło: http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,23083,ck-technik-uroczyscie-otwarte-i-przygotowane-na-przyjecie-uczniow.html