vpn_key
menu

Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej realizowany w formie zdalnej

W obliczu pandemii oddział przedszkolny utworzony w ramach projektu „Wszędzie dobrze, ale w przedszkolu najlepiej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT, zmieniło swój tryb pracy. Projekt realizowany jest w formie zdalnej. Dzięki dobrodziejstwom współczesnej elektroniki zajęcia przebiegają sprawnie, choć nieoceniona jest tu pomoc rodziców.

Do dyspozycji nauczyciele mają wiele narzędzi jak maile, komunikatory, platformy,  telefony, portalu społecznościowego Facebook. Kontakt z uczniami jest utrudniony z powodu niewystarczających umiejętności dzieci i zmieniło się miejsce naszych spotkań (on line) ale projekt jest w dalszym ciągu realizowany. Nauczyciele przesyłają dzieciom zadania, ustalają sposób i harmonogram pracy, przekonują, zachęcają i wspierają swoich wychowanków. Wideokonferencję też się sprawdzają zwłaszcza do zajęć wymagających aktywności dzieci np. gimnastyka korekcyjna czy zajęcia logopedyczne [np. Zoom].

Zamiast wyjazdów edukacyjnych proponujemy zabawy, by miło i wesoło spędzić czas wspólnie z dzieckiem. Przesyłane są audiobuki z wartościowymi bajkami np. https://kubus.pl/audiobook/, Quizy, kolorowanki i nie tylko
 https://wierszedladzieci.pl/quizy/, Zabawy ruchowe i gimnastyczne
https://panimonia.pl/2020/03/18/zabawy-ruchowe-i-gimnastyczne-dla-przedszkolakow/, Matematyka dla przedszkolaków
https://szaloneliczby.pl/przedszkole/, Matematyczne ZOO- dla sześciolatków
https://matzoo.pl/zerowka, Nauka literek
http://pisupisu.pl/przedszkole/literki-do-wydruku. Oferta kulturalna: Teatr Kubuś w Kielcach https://www.teatrkubus.pl/repertuar, Białostocki Teatr Lalek https://www.facebook.com/TeatrBTL/, Teatr Pinokio w Łodzi #słuchajciepinokia https://www.facebook.com/teatrpinokiowlodzi/ .

Nauka prowadzona na odległość realizowana jest także z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodręczniki), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 20 nowych miejsc w SP w Ćmińsku dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Miedziana Góra.

Kwota dofinansowania wynosi 199.642,69 zł.

Całkowita wartość Projektu wynosi 234.873,75 zł.

Projekt realizowany będzie w okresie od 19.08.2019 r. do 30.06.2020 r.