vpn_key
menu

Górno

Powierzchnia: 83,19 km²

Liczba mieszkańców: 14277 (stan na dzień 30.09.2017)

 

Gmina Górno położona jest u podnóża Gór Świętokrzyskich, w odległości około 15 km na wschód od Kielc, w otulinie:

a) Świętokrzyskiego Parku Narodowego,

b) Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego,

c) Podkieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

To wymarzone miejsce dla rowerzystów, którzy często zapuszczają się w te rejony. Gmina to dobra baza wypadowa do zwiedzania całego województwa. Sama również oferuje sporo atrakcji. Posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe i czyste środowisko. Piękno tego regionu dostrzegł jej wielki syn – Stefan Żeromski. Miejsca warte odwiedzenia:

1) najstarszy w gminie leszczyński kościół pod wezwaniem świętego Jacka Odrowąża, ufundowany w 1610 roku, a przebudowany na przełomie XIX i XX wieku, w którym znajduje się marmurowa tablica z epitafium – Wincentego i Józefy Żeromskich pochowanych na pobliskim cmentarzu parafialnym,

2) zalew w Cedzynie,

3) kamieniołom w Górnie,

4) wspaniałe krajobrazy ze zbocza Łysicy,

5) przepiękne widoki z grzbietu krajeńskiego łączącego Łysicę z Radostową na

Dolinę Wilkowską,

6) Park Rozrywki i Miniatur w Krajnie,

7) stok narciarski w Krajnie.

Na terenie gminy znajduje się bogato rozwinięta baza noclegowa, hotele, pensjonaty i schroniska młodzieżowe.

Znaczący potencjał, który przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji mieszkańców stanowią liczne prężnie działające organizacje pozarządowe.

W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Gmina Górno, jako członek KOFu, na mocy podpisanego Porozumienia, współpracuje z miastem Kielce i pozostałymi 10 gminami przy wdrażaniu Strategii ZIT KOF. W ramach ZIT zostaną podjęte działania mające na celu poprawę warunków do rozwoju przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin tworzących KOF. Projekty mają charakter zintegrowany, obejmują swym zakresem duży obszar, odpowiadają na potrzeby partnerów Porozumienia i istotnie wpłyną na wzrost potencjału społeczno-gospodarczego oraz infrastruktury technicznej w dziedzinach komunikacji, energetyki i ochrony środowiska całego obszaru funkcjonalnego.

Realizowane inwestycje w ramach osi 6 RPOWŚ w znacznej mierze przyczynią się do rozwoju Gminy oraz poprawią atrakcyjność terenu do zamieszkania i pracy.

Zobacz więcej