vpn_key
menu

Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data publikacji: 2019-09-09

 

 

Gmina Kielce realizuje w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 prace nad opracowaniem  „Polityki senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030”.

Potrzeba przygotowania dokumentu jest oddolną inicjatywą grupy tematycznej ds. polityki senioralnej powołanej w ubiegłym roku przez Komitet Sterujący Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. W skład grupy wchodzą przedstawiciele środowiska seniorów ze wszystkich 12 gmin tworzących Partnerstwo Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach przeprowadzonego przetargu na realizację prac mających zaowocować opracowaniem polityki senoralnej KOF, wszystkie działania podzielono na dwa etapy.

Etap I: Diagnoza sytuacji i określenie potrzeb osób starszych (60+) w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym, w tym: analiza danych zastanych i badanie potrzeb osób starszych w KOF poprzez badania ilościowe jak i jakościowe w formie wywiadów fokusowych.

Etap II: Opracowanie Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030, obejmującego m.in. partycypacyjne przygotowanie projektu Założeń polityki senioralnej KOF na lata 2020 -2030 i konsultacje społeczne i sformułowanie ostateczne Projektu polityki senioralnej na lata 2020 -2030.

Wyłoniony w ramach przetargu wykonawca prac: firma EU – CONSULT Sp. z o.o., wspólnie z grupą ds. polityki senioralnej, zespołem ds. opracowania polityki senioralnej KOF, realizuje obecnie pierwszy etap prac tj. zbieranie danych ilościowych z gmin KOF jak i 12 wywiadów fokusowych na temat potrzeb seniorów w każdej z gmin Partnerstwa KOF. Wyniki badań zostaną przedstawione w raporcie diagnoza i potrzeby osób starszych w KOF i będą podstawą do realizacji etapu drugiego prac, których zwieńczeniem ma być dokument Polityka senioralna Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 – 2030. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2019 r.

Koordynacją prac nad opracowaniem Polityki senioralnej KOF na lata 2020 – 2030 zajmuje się Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, funkcjonujące w ramach Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce.

Opracowanie „Polityki senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030” realizowane jest w ramach dotacji na projekt: „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.