vpn_key
menu

Ankieta realizowana na potrzeby Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Data publikacji: 2023-01-20

Zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie

Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ Przekazane uwagi i sugestie będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych oraz wizji rozwoju na najbliższe lata.

LINK do badania ankietowego :

https://www.badania-ipc.pl/poll/index.php/875866/lang-pl