vpn_key
menu

Przyjęcie polityki senioralnej oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań Smart na posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF

Data publikacji: 2019-11-27

 

 

W dniu 26 listopada 2019 r. w Kieleckim Parku Technologicznym odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Spotkaniu przewodniczył Pan Bogdan Wenta – Prezydent Miasta Kielce. W posiedzeniu brała udział Pani Danuta Papaj – Zastępca Prezydenta Kielc oraz przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 – Pan Jacek Sułek – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Firma EU-Consult Sp. z o.o. przedstawiła projekt „Polityki Senioralnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030” z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych.

Decyzję zespołu ds. opracowania Polityki Senioralnej i grupy tematycznej zajmującej się tym obszarem, przedstawiła ich przewodnicząca i przedłożyła projekt polityki senioralnej KOF do przyjęcia przez Komitet Sterujący, który w głosowaniu jednogłośnie przyjął dokument.

Kolejnym bardzo istotnym tematem było omówienie działań Partnerstwa Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego po roku 2019. Wspólnie ustalono podział dotacji w nowej perspektywie finansowej na działania Biura ZIT KOF oraz zaplanowano kolejne spotkanie dot. precyzyjniejszych ustaleń na 6 grudnia 2019 r.

Ostatnim etapem posiedzenia były warsztaty Smart KOF, mające na celu wypracowanie potrzeb w zakresie inteligentnych rozwiązań dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Diagnoza potrzeb seniorów KOF na lata 2020-2030

Polityka senioralna KOF na lata 2020-2030