vpn_key
menu

Wizyta studyjna przedstawicieli KOF w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Data publikacji: 2019-10-17

 

 

W dniach 10 i 11 października, przedstawiciele gmin Porozumienia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego z Zastępcą Prezydenta Kielc Panem Marcinem Różyckim, wzięli udział w wizycie studyjnej do gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń z innymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, poznanie dobrych praktyk z zakresu realizacji projektów unijnych, w tym tych  z wykorzystaniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Podczas wizyty przeprowadzono spotkania poświęcone prezentacji Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, dotychczasowych działań ZIT LOF w kierunku polityki społecznej na rzecz osób starszych. Uczestnicy wizyty dowiedzieli się również w jakich kierunkach planuje się rozwijać Lubelski Obszar Funkcjonalny po roku 2020. W dalszej części wizyty odbyły się spotkania z przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, prezentacje projektów m.in. Mobilny LOF, Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla LOF, czy też Lubelski Rower Miejski. W Lubartowie i Nałęczowie była okazja do poznania partnerskiego projektu „Zielony LOF”. Członkowie wizyty zapoznali się również z funkcjonowaniem i projektami jakie realizuje Uzdrowisko Nałęczów.

Wizyta studyjna zrealizowana została w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Prezentacje